Wymagane podczas rekrutacji dokumenty:

  • karta zgłoszenia
  • dyplom (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów
  • 1 fotografia wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Składanie dokumentów:
Dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej
Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów (L-9)
STUDIA PODYPLOMOWE - HYDGEO

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

lub złożyć osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych: (mgr Anna Mleko), Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów (L-9), pok. 306 (III piętro), Kraków, ul. Warszawska 24, budynek Wydziału Inżynierii Lądowej (bud. główny).

Klauzula informacyjna dla kandydatów na studia podyplomowe prowadzone na Politechnice Krakowskiej