Studia podyplomowe trwają 2 semestry i są skierowane do absolwentów kierunków budownictwo, inżynieria środowiska i pokrewne, którzy chcą podnieść kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu projektowania hydrotechnicznego i geotechnicznego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Tematyka studiów obejmuje takie zagadnienia jak: podstawy zagadnień prawnych w budownictwie i dokumentowaniu geotechnicznym, badania laboratoryjne i terenowe wraz z interpretacją wg EUROKOD-u 7 i obowiązujących aktualnie norm europejskich, elementy monitoringu geotechnicznego oraz hydrotechnicznego, projektowanie konstrukcji hydrotechnicznych i geotechnicznych, wzmacnianie podłoża gruntowego, budowle ziemne i wały przeciwpowodziowe, komputerowe modelowanie zadań geotechnicznych i hydrotechnicznych.

System kształcenia jest oparty zarówno o tradycyjne metody nauczania jak i nowoczesne formy kształcenia (modelowanie komputerowe z wykorzystaniem programów ZSoil, MIDAS, Hec – Ras). Zajęcia prowadzone są przez pracowników Katedry Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów, Katedry Mechaniki Budowli i Materiałów oraz Katedry Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej.

 

Na poniższych zdjęciach zaprezentowane są aspekty wykorzystania wiedzy zdobytej na naszych studiach podyplomowych: